Retur / Återbetalning

Vi har 14 dagars returgaranti, vilket innebär att du har 14 dagar på dig att begära retur
efter att du mottagit din vara. kattensvalv accepterar inga returer efter 14 dagar efter
leveransdatum. Kom ihåg att vi INTE ERBJUDER GRATIS RETURER ELLER
RETURETIKETTER. Det är kundens ansvar att stå för returfrakten om kunden ångrar
sitt köp.
På (Butiksnamn) prioriterar vi din tillfredsställelse och strävar efter att erbjuda en smidig
shoppingupplevelse. Vänligen ta en stund för att bekanta dig med vår omfattande retur-
och återbetalningspolicy, som beskriver dina rättigheter och skyldigheter när du initierar
en retur eller återbetalning.

Returpolicy
14 dagars returrätt
Du har 14 dagar på dig från leveransdatumet att begära en retur för alla icke-defekta
varor. Observera att returer inte kommer att accepteras efter denna period.
Ansvar för returfrakt
Kunden ansvarar för returfraktskostnaderna om inte produkten är defekt eller om vi har
packat varan felaktigt. Vi erbjuder inte gratis returer eller returetiketter.
Villkor för retur
För att vara berättigad till en retur måste varan vara oanvänd, otvättad, fri från fläckar,
djurhår och distinkta lukter, med alla produktetiketter intakta.
Undantag för retur
Vissa varor kan inte returneras av hälso- och säkerhetsskäl, till exempel färskvaror,
specialtillverkade produkter, produkter för personlig vård, farliga material och
brandfarliga vätskor eller gaser.
Ej uthämtade varor
Vid ej uthämtade varor debiteras en avgift på 79 SEK för att täcka administrativa
kostnader från speditörerna.
Policy för återbetalning
Behandling av återbetalningar
När vi har tagit emot och inspekterat den returnerade varan kommer vi att behandla din

återbetalning inom 14 dagar. Om det är en tjänst kommer återbetalningen att påbörjas
inom 14 dagar från den dag då du informerade oss om ditt beslut att avbryta tjänsten.
Metod för återbetalning
Godkända återbetalningar kommer att utfärdas med den ursprungliga
betalningsmetoden.
Skador och fel
Rapportering av defekta varor
Inspektera din beställning vid leverans och meddela oss omedelbart via e-post på
kontakt@kattensvalv.se om varan är defekt, skadad eller om du har fått fel vara. Rapporter
om defekter måste göras inom 48 timmar efter mottagandet av leveransen.
Undantag för återbetalning
Återbetalning utan att returnera produkten
Förfrågningar om återbetalning utan att returnera produkten kommer inte att behandlas.
I undantagsfall kan vi erbjuda en partiell återbetalning på 50% tillsammans med ett
tillgodohavande i butiken, så att du kan behålla varan.
Ej mottagen levererad vara
Om spårningsnumret indikerar lyckad leverans men du inte har fått varan på grund av
felaktig adressinformation, kan vi erbjuda en ersättning efter mottagande av en säker
leveransadress, med förbehåll för en hanterings-/fraktavgift på 70 SEK.
Avbeställningar
Policy för avbeställning av order
Avbeställningar och ändringar i orderinformation accepteras STRÄNGT taget inom 24
timmar efter att ordern har lagts (om ordern ännu inte har fullföljts). Vänligen kontakta
oss via e-post på (Butikens e-mail) och ange ditt ordernummer.
Butiksnamn tar inget ansvar för förseningar eller fel som beror på omständigheter
utanför företagets kontroll, inklusive men inte begränsat till arbetskonflikter, bränder,
krig, myndighetsbeslut, reducerad eller utebliven leverans från leverantörer och andra
oförutsägbara faktorer. Dessutom ska företaget inte hållas ansvarigt för eventuella
ändringar av produkter eller produktegenskaper som görs av respektive leverantör eller
andra faktorer som ligger utanför vår kontroll.

Kattensvalv frånsäger sig vidare allt ansvar för direkta eller indirekta skador eller
förluster som kan drabba kunden till följd av köp eller användning av våra produkter eller
tjänster. Det är kundens ansvar att använda produkterna i enlighet med de angivna
riktlinjerna och att iaktta försiktighet vid hantering av dem.
Även om vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information på vår
webbplats, garanterar vi inte fullständigheten, riktigheten, tillförlitligheten, lämpligheten
eller tillgängligheten av den information, de produkter eller tjänster som tillhandahålls.
Användningen av vår webbplats och våra produkter sker på kundens egen risk.
För eventuella returrelaterade förfrågningar eller frågor, vänligen kontakta oss på
(Butikens e-mail) Vi finns här för att hjälpa dig och se till att du blir nöjd med våra
produkter och tjänster.

Företagsinformation:

Telefonnummer: (Vi har för närvarande ingen kundtjänst på telefon)
E-post: kontakt@kattensvalv.se